El Molinet

Politiques de privacitat

ElMolinet podrà optar per un sistema de llista de doble Opt-In que suposarà una doble validació. El procediment de Llista de doble Opt-In consisteix que l’usuari es registrarà o introduirà les seves dades a través del formulari web i de manera immediata es procedirà a la confirmació de registre a la pàgina web. A més, l’entitat enviarà un correu electrònic de confirmació amb la finalitat de comprovar que el correu introduït al formulari web és vàlid. Un cop el destinatari rep aquest correu haurà de procedir a la seva validació i com a conseqüència l’entitat tindrà la constància que el correu electrònic introduït és vàlid i existent. En cas que ElMolinet realitzi comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjans de comunicació equivalents, haurà de complir i atendre allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Si ElMolinet disposa de pàgina web i hi conté formularis de recollida de dades, perquè els usuaris de la pàgina puguin contactar amb l’entitat o enviar les seves consultes i suggeriments, ha de complir les exigències legals en matèria de protecció de dades. En aquest cas, podeu incorporar a peu del formulari aquesta clàusula: De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ElMolinet amb CIF B25416603 i domicili social situat al Carrer la Fornal (pol ind. Segre), 83, Lleida, 25191, Lleida, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que ElMolinet té previst realitzar:

– Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de linteressat.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça Carrer la Fornal (pol ind. Segre), 83, Lleida, 25191, Lleida o al correu electrònic info@elmolinet.cat. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa d’ElMolinet. Aquestes són les nostres polítiques de privadesa